Skolyoz Nedir? Skolyoz Tedavisi.

Skolyoz Nedir?

Skolyoz, omurganın karşıdan bakıldığında “S” şeklinde 3 boyutlu bir deformitesidir. Kısaca önden, yandan ve yukarıdan bakıldığında omurganın normal düzlemden ayrılıp eğri olarak görülmesidir. Bir omurgada skolyoz var diyebilmek için en az 10 derece bir eğriliğin olması gereklidir. On derecenin altındaki eğrilliklere omurga dengesizliği denilmektedir. Bu omurga dengesizlikleri genellikle bacak boylarındaki eşitsizliklerden kaynaklanır. Günlük yaşamda 1-1.5 cm’lik bacaktaki kısalıklar omurgadaki bu tür telafi edici eğrilikler ile düzeltilerek fark edilemeyebilir. Eğer hasta büyümesini tamamlamış ise bu fark, tabanlık ile giderilerek bu eğriliğin sabit hale gelmesinin önüne geçilebilir. Belli aralıklar ile kişilerin bacak boyunun eşitlendiğini ve gelişim aşamasının tamamlandığı görülene kadar takip edilmesi  gerekir.

Tedavisi Nedir?

Hastanın yaşı, cinsiyeti, eğriliğin bölgesi ve derecesi tedavi kararını vermekte bize yardımcı olur. Örnek verecek olursak 20 derecelik torakolomber bir eğriliği olan 10 yaşındaki hasta ile 20 yaşındaki hastaya yaklaşım farklıdır. On yaşındaki hastanın büyüme potansiyeli olduğu için yakından takip edilmesi gerekli iken, 20 yaşındaki hastaya 2 yılda bir takip yeterlidir. Her hastanın planlaması farklı olup, ne tür cerrahi tedavi olması gerektiğini danışabilirsiniz.

Her skolyoz ameliyatla mı tedavi edilir?

Elbette ki hayır. Büyüme döneminde olan ve eğriliğin derecesi ameliyat sınırında olmayan hastalarımız için korse ve Schroth egzersizi (asimetrik egzersiz) önermekteyiz. Özellikle kız çocukları erkelere göre daha erken ergenliğe girmektedir. Ergenliğe girişte hızlı bir büyüme evresi olur. Bu evrede eğriliklerde ani artışlar görülebilir. Bu nedenle bu dönemlerde 3-4 aylık yakın takip gerekebilir.

Korse nasıl kullanılmalıdır?

Hastanın korseyi ilk başlangıçta günde 23 saat kullanması gereklidir. Kalan 1 saatlik dilimde kişisel bakım için çıkartabilir. Daha sonraki takiplerde bu süre azaltılır ve gelişim tamamlanıp skolyoz kontrol altına alındıktan sonra sonlandırılır. Korse tedavisi esnasında eğrilikler artabilir ve hastaya cerrahi tedavi de önerilebilir. Bu tedavi hastanın özelinde karar verilecek bir durumdur.